Ferskleiki & GæðiFerskar Kjötvörur

Ferskar Kjötvörur er stofnað árið 1993, fyrirtækið leggur áherslu á ferskleika og gæði. Ferskar kjötvörur bjóða viðskiptavinum sínum upp á það besta frá íslenskum bændum

Ferskar Kjötvörur - Um okkur

Ferskleiki & GæðiFerskar kjötvörur

Ferskar Kjötvörur er stofnað árið 1993, fyrirtækið leggur áherslu á ferskleika og gæði. Ferskar kjötvörur bjóða viðskiptavinum sínum upp á það besta frá íslenskum bændum ásamt því hefur Ferskar kjötvörur flutt inn erlent kjöt frá viðurkenndum erlendum framleiðsluaðilum ásamt fjöldan allan af hrápylsum og hráskinkum.

Ferskar kjötvörur er eitt af dótturfélögum Haga. 

Ferskar kjötvörur er einn af stærstu kjötverkendum landsins en fyrirtækið sér matvörukeðjum Haga fyrir kjötvörum. Framleiðslan er bæði undir merkjum Ferskra kjötvara og verslananna sjálfra. Meðal sterkustu merkja Ferskra kjötvara eru Íslandsnaut og Íslandslamb. Í auknum mæli hefur verið lögð áhersla á framleiðslu á hálftilbúnum og tilbúnum vörum, auk annarra lausna fyrir neytendur. Ferskar kjötvörur selja einnig vörur til veitingastaða .

FAGFÓLK Á SÍNU SVIÐIOkkar starfsmenn

Jafnlauna- og launastefnaFerskar kjörvörur

Launastefna

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á launastefnu Ferskra Kjötvara. Launastefnan tekur til allra starfsmanna fyrirtækisins.

Ferskar Kjötvörur greiðir laun sem taka mið af þeim kröfum sem gerðar eru varðandi þekkingu, hæfni og ábyrgð. Ferskar Kjötvörur greiðir laun í samræmi við gildandi kjarasamninga.

Framkvæmdastjóri í samráði við mannauðsstjóra bera formlega ábyrgð á öllum launatengdum ákvörðunum og gæta þess að samræmis sé gætt við alla ákvörðunartöku og trygga að sömu laun séu greidd fyrir sambærileg eða jafnverðmæt störf.

Launaákvarðanir skulu byggðar á málefnalegum forsendum í samræmi við fyrirliggjandi starfslýsingar þar sem fram koma þær kröfur sem gerðar eru til viðkomandi starfs.

Tryggja skal öllum jafna möguleika til starfa, ábyrgðar, launa, stöðuhækkana, endurmenntunar og starfsþjálfunar.

Jafnlaunastefna

Jafnlaunastefna Ferskra Kjötvara er ætlað að tryggja öllum starfsmönnum sem starfa hjá fyrirtækinu jöfn tækifæri eins og kveðið er á í lögum og stjórnarskrá um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Jafnlaunastefnan er órjúfanlegur hluti að launastefnu Ferskra kjötvara.

Markmið stefnunnar er að stuðla að því að allt starfsfólk hafi jöfn tækifæri og koma í veg fyrir hvers konar mismunum.

Eftirfarandi jafnlaunmarkmið skulu höfð að leiðarljósi:

1. Ferskar kjötvörur er vinnustaður þar sem bæði karlar og konur eiga jafna möguleika til
starfa.
2. Ferskar kjötvörur greiðir konum og körlum jöfn laun og sömu kjör fyrir jafnverðmæt störf.
3. Ferskar kjötvörur er vinnustaður þar sem starfsfólk getur samræmt vinnu og einkalíf.
4. Ferskar kjötvörur líður ekki einelti, fordóma, kynbundið ofbeldi eða kynferðislega áreitni.
5. Ferskar kjötvörur gætir þess að allir starfsmenn hafi sömu tækifæri til starfsþrónuar, náms og fræðslu.

Ferskar Kjötvörur hefur innleitt jafnlaunakerfi sem nær til allra starfsmanna til að framfylgja settum stefnumiðum. Framkvæmdastjóri/mannauðsstjóri bera ábyrgð á jafnlaunakerfinu og að þeim lagalegum kröfum og öðrum kröfum sem tengjast jafnlaunakerfinu sé framfylgt. Framkvæmdastjóri er ábyrgur fyrir innleiðingu og viðhaldi kerfisins í samræmi við jafnlaunastaðalinn ÍST 85.

Til að uppfylla skilyrði laganna og stefnunnar skuldbindur Ferskar Kjötvörur sig til að skjalfesta, innleiða, viðhalda og bæta stöðugt stjórnun jafnlaunakerfisins í samræmi við kröfur staðalsins og ákvarða hvernig kröfur hans verða uppfylltar. Ákveðið verklag er viðhaft við launaákvarðanir innan fyrirtækisins sem hefur það að markmiði að tryggja heildaryfirsýn yfir laun, stöðugar umbætur á launakerfinu, eftirlit með kynbundnum launamun og viðbrögð sem felast í því að leiðrétta kynbundinn launamun tafarlaust komi hann í ljós.

Stjórn setur fram jafnlaunamarkmið og rýnir jafnlaunakerfið árlega. Jafnlaunamarkmið skulu endurskoðuð út frá niðurstöðum launagreiningar. Stjórnendur skulu einnig skuldbinda sig til að viðhalda stöðugum umbótum, eftirliti og bregðast við óútskýrðum launamun og þeim frávikum sem koma fram við rýni á jafnlaunakerfinu.